Tuesday, October 13, 2015

Sevgi ve Değerler Yoksunu Evlad Yetiştirmeyelim!

Çekirdek aile mefhumu ve eğitim modülleri çerçevesi ile değerler kazanımında açık verdik. Bu açıkları yama formüllerle atlatmaya çabaladık. Sathi kalan arayışlar eğitimimizin drobuna uymadı ve hiçbirisi de içselleştirilemedi.Evrensel insani değerler açısından verdiğimiz bu açık, çocukların neyin 'genel', neyin 'özel' olduğuna anlam verememesine neden oldu. Bu durum internet dünyasındaki çocuğun mahremiyet eğitimini de derinden etkiledi. Öyle ki toplumsal olarak yaşanılan badirelerin temelinde de bu husus vardır. Günümüzde çocukların ruh dünyalarında bulunan elmas kıymetindeki değerler ortaya çıkarılamadığından dolayı da mevcut sorunlar devam etmektedir.

Günümüzde evrensel insani değerlerin hoyratça savrulduğu bir süreçte eğitim yuvalarındaki bilgi hamallığının her şeyden ehem arzetmesi farkındalık eşiğimizin yerlerde olduğuna kanıt için yeter de artar bile. Önemli kademelerde bulunan eğitim yöneticileri her ne kadar dillerine pelesenk ettikleri önce 'eğitim' sonra 'öğretim' kısmını vurgulasalar da sözlerini 'öğretmen arkadaşlar, öğrenciler bu eğitim kurumlarından en (az)ından insan olarak çıksınlar' şeklinde  bitirdikleri de vakidir! Evet "en azından!!!" Çünkü yöneticilerin bilinçaltında başarılı çocuk akademik anlamda sarfettiği süreciyle sergilediği performansla değerlendirilmektedir. 

Aileden topluma kadar gelecek neslin kazanımında 'değerler eğitimi' üzerine gayret gösterilmez ise ictimai erozyonu dillendirmenin bir anlamı olmasa gerek. Günümüz aileleri çocuklarının  ders başarısından çok davaranış dillerinin gelişimini takip etmelerinde yarar var. Her psiko-motor ve zihinsel süreci tamamlayan çocuk başarılı olabilmekte ancak ahlaki keyfiyeti kazanamamaktadır. 

En âli mertebedeki insanın ufku, ötelere ışık tutacak kadar vüs'ati yok ise o toplum 'asi' nesillere gebe kalmış demektir.

0 comments: