Thursday, October 15, 2015

14-17 Yaşındaki Gençlerin Gözünden Ebeveyn Olmak!

Aşağıdaki ifadeler 14-17 yaş aralığındaki lise öğrencilerinin 'kendi yaşlarındaki bir çocuğa nasıl ebeveyn olurdunuz?' sorusuna verdikleri cevaplardır.

"17 yaşında bir kızım olsaydı, onun kişiliğinin oturması için çaba sarfederdim."

"Ona yumuşak davranırdım ki her sıkıntısını ve dertlerini bana anlatsın."

"Onu başarısızlıkları ile suçlamazdım.

"17 yaşında bir oğlum olsaydı iyi bir aile terbiyesi aldırmak için çabalardım."

"Ergenlik döneminin verdiği sinir ve stresten en az şekilde etkilenmesi için yardım edip üzerine gitmezdim."

"Her zaman karşısında değil, yanında olmaya çalışırdım."
"Verdiği kararlara saygı gösterirdim."

"Hatalarını incitmeden tatlı bir dille ona bu davranışın yanlış olduğunu anlatmaya çalışırdım."

"Çocukların gelişiminde engel rolünü oynayan olmak istemezdim."

"Baskısız bir disiplin sağlamaya çalışırdım."

"Benim ona vereceğim ilk izin; insan hata yapabilir izni olurdu."

"Sorumsuz bir anne olmak istemezdim."

"Başkası gibi değil, kendine has bir yaşam stilinin olmasını isterdim."

"Hep iş diyerek çocuğumdan uzaklaşmam ve ona daha çok zaman ayırırım."

"Empati kurarak sorunlarının çözümüne katkı sağlarım."

"Evde bireylerin birbirlerine karşı saygı ve sevgisini her zaman korumasını isterim."

"Her istediğini almazdım,çünkü her istediği yerine getirilen çocuklar şımarık olmaktadır."

"Çocuğumla kaliteli vakit geçirirdim.Çünkü bu davranış ona özgüven sağlar."

"Millete hayırlı bir evlad olması için çaba gösterirdim."

"Seveceği mesleği yapması için yönlendirirdim."

"Onu dinlemeyi isterdim."

"Onun yeteneklerini keşfetmek için fırsatlar tanırdım."

"Sorumluluk bilinci kazanması için gayret gösterirdim."

"Hataları karşısında o hataların kökünü nedenini araştırırdım."

"16-17 yaşında bir genç olduğu için zaman zaman yalnız bırakırdım.Sıkboğaz davranışlardan uzak dururdum. Çünkü onun da yalnız kalmaya ihtiyacı var diye düşünürdüm."  

"Ona güvensizlik duygusu vermezdim."

"Ailevi konularda onun da görüşünü alır önemli olduğunu hissettirirdim."

"Hatalarını hiç bir zaman yüzüne vurmazdım."
...................................................................................

Farkettiniz mi şu anki anne - baba olanlar ile gelecekte ebeveyn olacak kişilerin aslında evlad yetiştirme için aynı formasyon kalıplarını istediklerini. Fark olan ise iyi bir ebeveyn olabilmek için söylenenler değil  temenni edilen hususlara karşı yaklaşım tarzları olsa gerek!  

0 comments: