Thursday, September 10, 2015

'Ben merkezci insan tipolojisi'


İnsanın davranışlarına yön veren değerlerin ve erdemlerin  eğitimi noktasındaki zaafiyetler, çocuklarımızda sağlıklı bir 'ben duygusu' geliştirmede tıkanığlığa neden olmuştur.

Yaşadığımız şu devirde  'hayat bir mücadeledir' öğretisiyle, başarının fayda - maliyet temelli bir ahlaka dayandırılması sonucunda da insani ilişkilerde ben merkezli bir yapı ortaya çıkmıştır.Okul ortamında öğrenciye, sınavlar anaforu içerisinde 'sınıf arkadaşını daima rakip gösterme' gayretleri ve 'hayatta güçlü isen ayakta kalırsın'   rehberliğine dayalı bir eğitim mülahazası, insanlığı kendi ellerimizle yanlızlığa itmekten başka birşey değildir. 

Müşteriyi siftah yapmamış komşusuna yönlendiren bir medeniyetin çocukları olarak, şuur dışı zalim ve vahşi içgüdülerin esiri bir halde 'önce ve daima ben' sloganının  hükümferma olduğu bir zeminde insan tabiatının özünden uzaklaşıldığı aşikardır. 

Diğergamlık, vefa, empati kurma, kendini tanıma ve denetleme, şefkat, merhamet, yardımlaşma,dostluk, yârenlik, karşılıksız verme, sabır, gönül zenginliği gibi toplumun yaşam üniteleri olan değerlerin, 'egoizm' denilen sosyal bir kanserle yerle bir olması ölü bir medeniyetin de habercisi olacaktır.  

Bencilliğin kibri inşa ettiği günümüzde tevazu ve mahviyetten uzak hayat standartları bu işin emaresi. Ama insanoğlu bilmiyor ki toprağa huzurlu uzanabilmek için, toprak gibi mahviyet içerinde yaşamak gerektiğini. Geçmişte parmak sayısınca ifade edilen hedonist ve narsist kişilik tiplerinin günümüzde yaygınlaşarak artması, insanlık medeniyetini kanserli hale getirmiştir. Egoizm hedefli yemek, içmek ve üremek ile ilgili gayeler, hasta tipli insanları üretmiştir.Bu tipler, şahsının menfaati için hile yapmaktan çekinmeyen, yalan söyleyen, kalbinde dayanak noktası olmadığı için de kendi çıkarını yücelten bir özellik çizerler. 

Egoist kişiliklerin dua geleneği yoktur.Kendi menfaatlerini kutsallaştırdıklarından dolayı 'en büyük değer paradır' felsefesine 'amin' derler.Para, narsizimi besler.Para , menfaatleri için kendi zevklerinin tatmini için herşey sayılır. Bunun sonucunda bencil, zalim, kendini özel ve önemli gören, diğer insaları ötekileştiren ben merkezci bir insan tipolojisi ortaya çıkar. Referans noktası olmadığı için mağrur bir tip olarak hayat boyu inorganik madde seviyesinde yaşarlar.

0 comments: