Friday, October 23, 2015

Ben Başkasına Göre mi Mutluyum?

İnsan çok olana sahip olunca mutluluğu yakalayamıyor. Sahip olduklarına yüklediği anlam , bir manada mutluluğuna da sirayet eder oluyor. Bu durum insanların sahip olmak istedikleri şeylere kendi istidatları ölçüsünde değil başkalarının istemlerine göre hareket etmesine sebebiyet veriyor.

Bebekler her şeye muhtaç ama ailesiyle mutlu iken , yetişkin her şeye sahip olmaya çalışırken huzurunu kaybetmekte. Bebek gibi sahiplenilmiş bir birey olmak ve sadece var olana entegre olmak insanı mutlu etmekte aslında. 

Çevrenin istemlerine ve dayatmalarına göre okul hayatını ve işini seçen bir nesil var günümüzde. Başkalarına göre yaşama gayreti de insanı mutlu etmeye yetmedi. Bireylerin kendi donanımı ve kabiliyetlerinin sahip olacağı huzur kaynağı hususları devre dışı bırakarak başkalaşma deformasyonu bugünün toplumunu bütün bütün huzursuz etmeye yetti.  

Günümüz içtimai hayatındaki huzursuz çağrışımlı insan kitlesinin artışı mutlu insanları da negatif etkilemeye başladı. Yetişkinlere düşen görev aileden başlayarak 'var olanın '  kendilerini mutlu ettiği bir cemiyet hayatının teşekkülüne su taşımak olmalı. 'Yok olana' sarfedilen amansız mücadele sahip olduklarının kad rü kıymetine gölge düşürmektedir.

Bugünün insanlarınına huzuru getirecek husus, sorumluluk duygusunun bireylere aşılanmasından geçmektedir. Zira birey sorumluluk almayınca kendisiyle meşguliyetini artırmış ve mutsuzluk sendromuna mübtela olmuştur.

0 comments: