Saturday, September 12, 2015

Kız Evlat mı? Erkek Evlat mı?

Bir ailede çocuk, yedi yaşına kadar kendini sevdirir, ondört yaşına kadar size hizmet eden bir birey olur, ondört yaşından sonraki zaman diliminde de ya o size hizmet eder ya da siz ona hizmet eder bir sergüzeşt-i hayatı yaşarsınız.

Terbiye safhasında kız ve erkek evladın mahiyetini de düşünerek ortaya koyacağınız hassasiyet, tutumunuzu belki daha da derinleştirecektir. 

Bu çerçevede Cafer-i Sâdık'ın "Kızlar iyilik, oğlan çocuklar ise nimettirler. İyiliğe karşı sevap verilir, nimetlerden ise sorguya çekilir." sözünü serlevha yapıp çocukların talim ve tahsiline yeni bir boyut kazandırabiliriz.

Unutulmamalı ki erkek evlad evin direği, kız evlad ise evin süsüdür.

0 comments: