Sunday, September 6, 2015

'Bilgi Okuryazarlığı'

Mahiyeti itibariyle zengin rezervlere sahip insanoğlunun farklı istidatlarının gelişimine yelken açan sistem arayışı, içinde bulunduğumuz bilgi devriminde daha ehem arzetmektedir.İnsanların mevcut öne çıkan kabiliyetlerinden aşı tutturulsun ki fıtrat zenginliğine ait temayüz edecek karakterler ortaya çıksın. Bilinmeli ki çiçeklenmiş ağaçlar, iyi meyvelerin müjdecisidir.

Bir meta olarak bilginin yazıldığı yerler günümüzde değişti.Artık kağıttan elektronik ortama geçildi.Bilginin ulaştığı miktar arttıkça 'hız' önem kazandı. Bilgi deposu olmak yerine 'bilgiye nasıl erişebilirim?' anlayışı öne çıktı.Artık devir, bilgi-okur yazarlığı oldu.Bu açıdan ele aldığınızda zamanın çocuklarının dijital çağın gereklerini yerine getirirken ki yaklaşımları önem kazandı.Öyle ki imkanların çok geniş olduğu günümüz dünyasında çocuk eğitimi mevzuundaki tıkanıklar ebeveyni zorlamaktadır.

Bilgiye erişimin suhuletini yaşadığımız şu zaman diliminde bilgi dağarcığı çok vüsatli olan bir neslin  cehl-i mürekkep sıfatını taşıması şaşırtıcı bir durumdur.Bu nedenle öncelikle muhatap olunan çağın çocuklarını iyi tahlil etmek gerektiği öne çıkmaktadır.

Unutulmamalı ki; önceden öğrenenler indirimli fiyattan öğrenirler, otoriteden öğrenenler özgürlük bedeliyle öğrenirler, deneyerek öğrenenler etiket fiyattan öğrenirler, hayattan öğrenenler gecikme zammıyla öğrenirler, hayattan da öğrenemeyenler boşa geçen hayatlarıyla öğrenirler.

0 comments: