Friday, September 18, 2015

DOKUNSAL MISINIZ?

Kendimizi ve çevremizi gözlemlediğimiz üçüncü tip fıtri sensörlerden 'dokunsal'lık özellikli insanların baskın unsurları şu şekilde ön plana çıkmaktadır;


Yavaş konuşurlar, yavaş hareket ederler.
Hissidirler.
Fiziksel ödüllendirme ve dokunmaya tepki verirler.
Görsel insanlara oranla insanlara daha fazla yaklaşırlar.
Yaparak öğrenirler. 
Faaliyetlere katılmayı severler. 
Eğer doğru olduğunu hissederlerse sizi dinlerler.
Kısa ve öz dokunarak jest ve mimiklerle hareket ederler. 
Kişilerin el sıkması onlar için anahtardır. 
Rahat ve konfordan hoşlanırlar. 
Koordinasyon tiplerdir. 

Eğer bir organizasyonda herkes dokunsal olsa idi, çok gerçekçilik olurdu.

Dokunsalların dokunsallarla olan iletişiminde; mükemmel bir ahenk görülürken, fiziksel temastan ziyade hissi dokunuşlar daha etkili olacaktır.Ancak duygusal sezişleri abartmamak lazım.

Dokunsalların görsellerle olan iletişiminde; fiziksel temaslar sıkıntı oluşturabileceğinden, eline kalem ve benzeri şeyler alarak dikkat toplanabilir.

Dokunsalların işitsellerle olan iletişiminde; en sıkıntılı etkileşim süreci bu iki tiplerde hissedilir.Ancak dokunsal bir kadın işitsel olan kocasının duygularını anlamakta zorluk çekmezler. Çare ona dokunmaktan ziyade onun hayal dünyasındaki sese dokunmaktır.

0 comments: