Wednesday, September 16, 2015

GÖRSEL MİSİNİZ ?Doğuştan gelen karakteristik özelliklerinizi ihtiva eden temsil kişiliklerin en baskınları görsel, işitsel ve dokunsal kişiliklerdir.Bu temsiliyet, oran olarak insanlarda farklılık arzeder.

Fıtri bir zenginlik olan bu özellikleri bilmemiz kendimiz ve çevremizdeki insanlarla olan bağı güçlendirecek,iş motivasyonumuza yeni bir pencere açacak, okul hayatındaki çocuğunuzun öğrenme stiline göre performansının arttığını görecek ve eşinizi daha iyi anlayarak duygu etkileşiminize zenginlik kazandıracaksınız.

Öğrenme stillerinden hangi özelliklerin sizde baskın olduğunu öğrenmek için kendinizi gözlemleyebilirsiniz.İlk temsil kişilik görsellikle ilgili belirgin özellikleri  sizinle paylaşıyorum.(Ayrıntılı analiz isteği için iletişim formumuzu kullanabilirsiniz.)

Görseller görüntülerle düşündükleri için konuşurken hızlı konuşurlar.
Ayrıntıların detayları ile tamamını isterler. 
Bir konunun anlatılmasından çok gösterilmesini tercih ederler. 
Yüksek ses tonunu kullanırlar. 
Simetriktirler. 
Konuşurken sözleri bölündüğünde sözleri hatırlamazlar. 
Çoğunlukla organize, iyi giyimli ve düzenli eğilimindedirler.
Görünüş, en önemli değerlendirme kriterlerinden biridir. 
Evini arabasını temiz ve düzenli kullanmaya ehemmiyet verir. 
Dışsal olarak görür, içsel olarak hayal eder
Görerek ezberlerler. 
Sözlü talimatları hatırlamakta zorluk çekerler. 
Hayalci ve çok çabuk motive olurlar. 
Ellerini ve kollarını çok oynatırlar.
Söylediklerini hatırlamadıklarını söylerler.
Programın nasıl çalıştığına önem verirler ve nasıl çalıştığıyla ilgilenirler.

Ve eğer bir organizasyonda herkes görsel olsaydı, çok uçuk kararlar çıkardı.

Önemli bir husus da eğer siz görselseniz ;

Görsellerin görseller ile olan iletişiminde; görsel hafızayı diri tutmalı,sunum yapabilmeli, belgelerle veya dökümantasyonlarla kontak kurmaya gayret etmeli.

Görsellerin işitsellerle olan iletişiminde; iyi bir dinleyici olmalı ve söyleyeceklerini acele etmeden işitsel dil kalıpları ile ifade etmeli.

Görsellerin dokunsallarla olan iletişiminde; elini hissedirerek  tutmalı, sırtını sıvazlamalı ve  kucaklaşırken güven hissini verebilmeli.Ahenkli ve hissi bir iletişim sunmalı. Hızlı konuşan görsel daima dokunsalı  sıkıcı  bulur.
(Not:Daha önceki Çocuğumuzun Öğrenme Stili Önemli mi? makalesine göz atabilirsiniz.)

0 comments: