Monday, January 23, 2017

Çocuk Eğitiminde Reaktif ve Proaktif Yaklaşımlar-1

Mevcut aile yapısı içerisinde, çıkması muhtemel komplikasyonlar adına tedbirli olmakta yarar var. Sorun çözme teknikleri açısından reaktif bir yaklaşımdan ziyade proaktif bir yaklaşımın sergilenmesi yerinde olacaktır. Proaktif yaklaşımlar, sonuca tesir edecek hususların profesyonelce yönetilmesinde başat rol oynar. Bu nedenle proaktif insanlar süreç yönetiminin de maestrosudur.

Reaktif insan tiplemelerinde ise süreç yönetimi sıfırdır. Sorunlarla yüz yüze geldiklerinde hangi refleksi göstereceklerini bilmediklerinden depresif vetireler yaşanır. Bu yüzdendir ki reaktif toplumlarda, yaşanılan sıkıntılara karşı çözüm dataları olmadığından, sorumluluktan kaçmak için bireyler olabildiğince yetki devri yaparlar. Böylece süreç yönetiminin en önemli bileşeni olan organizasyon ise kuru bir kalabalıkla başbaşa kalır. İster bireysel ister toplumsal alanda olsun, kainatta cereyan eden hadiselerin gidişatına ait alâmetlerden yola çıkarak şuurlanma adına yol almayı öğrenmek mecburiyetindeyiz. Zira reaktif nazariyenin içindeki toplum, her felaketin içinde sıkıntılara gebe başka sarsıntılara da kapı açmış olacaktır.

0 comments: